Jelentkezés

Vizsga adatok:
*Vizsga helye:  *Nyelv:
*Szint: *Szaknyelv:
* Oktató tanár neve:
* Irásbeli vizsga dátuma
Személyi adatok:
* Igazolvány száma: * Igazolvány lejárata: (ÉÉÉÉHHNN)
*Vezetékneve: *Keresztneve:
* Anyja neve:
Születési adatok:
* Ország: * Város:
*Születési dátum: (ÉÉÉÉHHNN) *neme:
Állandó lakcíme:
* Irányító szám: * Város:
* Utca házszám:
Levelezési címe:
Levelezési név:
Irányító szám: Város:
Utca:
* Email:
Telefonszám:   -
Halasztó vagyok Régi vizsgakód (csak halasztás esetén töltendő ki)
Számlázási adatok:
*Számlázás módja:
*Vevő neve:(max 40 karakter)
*Irányító szám: *Város:
*Utca:
Adószám (csak vállalkozás esetén):

* A Szent István Egyetem hallgatója vagyok
* Hozzájárulok, hogy a szóbeli nyelvvizsgámról hangfelvétel készüljön. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ehhez nem járulok hozzá, úgy lemondok a szóbeli vizsga újraértékelésének lehetőségéről felülvizsgálat esetén, valamint 3 fős vizsgabizottság előtt vizsgázom.
Igen Nem
* Nyilatkozom, hogy az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem, hozzájárulok ahhoz, hogy az adataimat a Vizsgaközpont és vizsgahelyei kezeljék, és az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (OH NYAK) részére továbbítsák.
* Ezúton nyilatkozom, hogy az ismertetőt a vizsgáról, a jelentkezés feltételeit és a vizsgaszabályzatban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem és elfogadom. A vizsgaeredményemről elektronikus úton, a Vizsgaközpont honlapján tájékozódom az írásbeli vizsgától számított 3 hét múlva.

3/2.oldal