Bizonyítvány átvétel

Tájékoztatjuk vizsgázóinkat, hogy a bevezetett rendkívüli intézkedések miatt (irodák zárva tartása, intézménylátogatási tilalom, kijárási korlátozás) a 2020. tavaszi vizsgaidőszak bizonyítványainak átvételi módja és ideje jelenleg nem tisztázott, az érintetteket a későbbiek folyamán, e-mailben értesítjük.

A bizonyítvány a vizsgaeseménytől számított 60 nap múlva vehető át a Vizsgaközpontban/Vizsgahelyeken. Az átvétel pontos időpontjáról az aktuális hírekben lehet tájékozódni, a vizsgaeredmény kihirdetése utáni hetekben. A bizonyítványok személyesen vehetők át vizsgahelyeink ügyfélszolgálati irodáiban, vagy meghatalmazott személy veheti át. Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a Vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti.

A Vizsgaközpont a vizsgázó kérésére térítésmentesen betétlapot állít ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, amely tartalmazza a vizsgán mért készségekben elért eredményeket, aláírással és bélyegzővel ellátva. A nem hivatalos eredménylap a Vizsgaeredmény menüpont alatt is elérhető a vizsgaidőszak első napjától számított 90 napig. Ezután eredménylap nem nyomtatható és nem igényelhető.

A bizonyítványok személyi adataiban szereplő hibák esetén a bizonyítvány újranyomtatása vagy ún. hatósági igazolás kérhető. Ennek feltételeit a Vizsgaszabályzat 9.§ tartalmazza.

Letölthető nyomtatvány