Bizonyítvány átvétel

A bizonyítványok várható átvétele a Vizsgaidőszakok menüpont alatt tekinthető meg. A tényleges átvételről az aktuális hírekben lehet tájékozódni, a vizsgaeredmény kihirdetését követő héten. A bizonyítványok személyesen vehetők át vizsgahelyeink ügyfélszolgálati irodáiban, vagy meghatalmazott személy veheti át. Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a Vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisítheti.

Vizsgabizonyítvány csak az egyazon vizsgaidőszakon belül letett sikeres komplex vizsgáról adható ki. A Vizsgaközpont a vizsgázó kérésére térítésmentesen betétlapot állít ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, amely tartalmazza a vizsgán mért készségekben elért eredményeket.

A bizonyítványok személyi adataiban szereplő hibák miatt újranyomtatást csak az 1 évnél (12 hónapnál) nem régebben kiállított bizonyítvány esetében lehet kérni úgy, hogy a hibás bizonyítványt a Vizsgaközpontban le kell adni, és az eljárási díjat be kell fizetni. A bizonyítvány újranyomtatásának díja 2.500 Ft. Az átutalási bizonylatot a kérelemhez kell csatolni (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "bizonyítvány újranyomtatás", "80S040201 Zöld Út"). Újranyomtatás kizárólag a vizsgázó nevében szereplő hiba esetén kérhető, egyéb esetekben az Oktatási Hivatal ún. "hatósági igazolást" állít ki, mely a Hivatalnál igényelhető.

Letölthető nyomtatvány