Felülvizsgálat

Felülvizsgálati kérelem benyújtására a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül van lehetőség a megfelelő formanyomtatványon, e-mailen vagy postai úton. E-mail esetén a kérelmet csatolmányként, beszkennelve az zoldut@szie.hu e-mail címre kell eljuttatni. Felülvizsgálati kérelem számolási hiba, jogszabálysértés, és/vagy az eredménnyel való egyet nem értés esetén nyújtható be (újraértékelés). Újraértékelés esetén a kérelemhez mellékelni kell a felülvizsgálati díj befizetését igazoló átutalási bizonylatot is (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00361525-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "felülvizsgálati díj", "80S040201 Zöld Út"). A felülvizsgálati díjak mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg.

A felülvizsgálatra vonatkozó részletes szabályozást a Vizsgaszabályzat 7.§ tartalmazza.

Letölthető nyomtatvány