Felülvizsgálat

Felülvizsgálati kérelem benyújtására a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül van lehetőség a megfelelő formanyomtatványon, e-mailen vagy postai úton. E-mail esetén a kérelmet csatolmányként, beszkennelve az zoldut@fh.szie.hu e-mail címre kell eljuttatni. Felülvizsgálati kérelem számolási hiba, jogszabálysértés, és/vagy az eredménnyel való egyet nem értés esetén nyújtható be (újraértékelés). Újraértékelés esetén a kérelemhez mellékelni kell a felülvizsgálati díj befizetését igazoló átutalási bizonylatot is (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "felülvizsgálati díj", "80S040201 Zöld Út").

A felülvizsgálatra vonatkozó részletes szabályozást a Vizsgaszabályzat 7.§ tartalmazza.

Újraértékelési díjak

Olvasott szövegértés alapfok: 1.300 Ft
Olvasott szövegértés középfok: 1.450 Ft
Olvasott szövegértés felsőfok: 1.650 Ft

Hallott szövegértés alapfok: 1.300 Ft
Hallott szövegértés középfok: 1.450 Ft
Hallott szövegértés felsőfok: 1.650 Ft

Íráskészség alapfok: 3.900 Ft
Íráskészség középfok: 4.350 Ft
Íráskészség felsőfok: 4.950 Ft

Beszédkészség (szóbeli vizsga) alapfok: 3.900 Ft
Beszédkészség (szóbeli vizsga) középfok: 4.350 Ft
Beszédkészség (szóbeli vizsga) felsőfok: 4.950 Ft

Letölthető nyomtatvány