GY.I.K.

Hogyan jelentkezhetek a Zöld Út nyelvvizsgára?

Jelentkezni a következő internetes címen lehet: http://zoldut.szie.hu a megadott jelentkezési határidőig, érvényes igazolvánnyal (személyi igazolvány/útlevél/új típusú jogosítvány).

Lekéstem a jelentkezési határidőt. Van lehetőségem pótjelentkezésre?

Igen, a jelentkezési határidőtől számított 4 napon belül van lehetőség pótjelentkezést benyújtani. A pótjelentkezési határidők a Vizsgaidőszakok menüpont alatt találhatók meg. A pótjelentkezés részleteit a Vizsgaszabályzat 1.§ (4) bekezdése tartalmazza.

Milyen nyelvekből vizsgázhatok?

Angol, francia, német nyelv.

Milyen szaknyelvekből lehet vizsgázni?

Gazdálkodási menedzsment, agrár- és környezettudományi és műszaki szaknyelv (francia nyelvből műszaki szaknyelv nincs).

Lehet-e általános nyelvvizsgát tenni a Zöld Útnál?

Nem, mert a Zöld Út Vizsgaközpont szaknyelvi vizsgáztatással foglalkozik.

Hány vizsgaidőszak van egy évben?

Három: minden évben az aktuális vizsgaidőszakok részletesen (nyelvekre, szintekre, szaknyelvekre lebontva) a "Vizsgaidőszakok" menüpont alatt olvashatók.

Milyen bizonyítványt ad?

A Zöld Út Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres komplex vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok két nyelven szerepelnek (magyar, angol).

Jelentkezhetek külön a szóbelire és az írásbelire?

Nem, a jelentkezés csak komplex vizsgára történhet.

Kaphatok-e bizonyítványt, ha csak az egyik rész sikerült?

Nem, bizonyítványt csak sikeres komplex vizsga alapján tudunk kiállítani. Bármely vizsgarész sikertelensége esetén csak komplex vizsga ismételhető.

Egyesíthető-e más, nem a Zöld Útnál szerzett sikeres részvizsgával?

Nem, mivel bizonyítvány csak Zöld Útnál tett írásbeli és szóbeli vizsga (C típus) sikeres letétele esetén adható ki, függetlenül a vizsgahelyektől.

Honnan tudom meg a beosztást a szóbeli és az írásbeli vizsgára?

A honlapon a "Vizsgabeosztás" menüpont alatt megnézhető leghamarabb 2 héttel a vizsga előtt.

Mit vigyek magammal az írásbeli vizsgára?

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély, esetleg útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap
 • jól fogó kék toll(ak)
 • óra az idő méréséhez (a telefont a vizsga elején a táskába kell kikapcsolva eltenni)
 • a minimálisan szükséges enni-, innivaló

Mit vigyek magammal a hallott szövegértéshez?

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély, esetleg útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap
 • jól fogó kék toll(ak)

Mit vigyek magammal a szóbeli vizsgára?

Alap- és középfokú vizsgára:

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély, esetleg útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap

Felsőfokú vizsgára:

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély, esetleg útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap
 • az előre elkészített 3 prezentáció anyagát pendrive-on

Elveszett az azonosító számom, mit tegyek?

A honlapon az "Azonosító lap"-ra kattintva bármikor előhívhatja és kinyomtathatja azonosítóját.

Nem tudtam kinyomtatni a jelentkezéskor az azonosító számot, mit tegyek?

A honlapon az „Azonosító lap"-ra kattintva bármikor kinyomtathatja.

Használhatok-e szótárt az írásbeli vizsgán?

Nem, mivel a Zöld Út nyelvvizsgán nem lehet szótárat használni egyik feladatnál sem.

Mikor és hogyan kapom kézhez a bizonyítványt?

A bizonyítványok 60 nappal a vizsga után készülnek el, és a jelentkezéskor megadott vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással.

Megnézhetem-e a kijavított dolgozatomat?

A kijavított írásbeli dolgozatok és a szóbeli jegyzőkönyv másolatának megtekintésére kizárólag a Vizsgaközpontban előzetes bejelentkezés alapján, meghatározott napon (napokon) van mód. A megtekintés időpontjáról a honlapon az aktuális hírekben lehet mindig tájékozódni. Korábbi vizsgaidőszakok dolgozatainak megtekintésére nincs lehetőség.

Nem tudom személyesen felvenni a bizonyítványomat, mi a teendő?

Meghatalmazással a vizsgahelyen más is felveheti (ehhez nyomtatvány a honlapról letölthető).

Milyen esetben kérhetem a dolgozatom felülvizsgálatát?

A felülvizsgálat és az újraértékelés szabályait a Vizsgaszabályzat tartalmazza (7.§) és a letölthető formanyomtatványon kérhető.

60%-ot (60 pontot) értem el, sikerült a vizsgám?

Igen, abban az esetben, ha minden készségnél elérte a 40%-ot.

Mi a szóbeli vizsga menete alap- és középfokon?

A személyi azonosítás után a vizsgázó szituációt és grafikont húz. Miután ezeket átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid szakmai bemutatkozás után szakmai társalgásra kerül sor. A második feladat szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval, a harmadik feladatban a grafikon önálló bemutatására kerül sor.

Mi a szóbeli vizsga menete felsőfokon?

A személyi azonosítás után a vizsgázó az előre elküldött prezentációs témáiból húz egyet. Miután ezt átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid szakmai bemutatkozás után szakmai társalgásra kerül sor. A második feladat a prezentáció önálló megtartása 7-8 percben. Ezután harmadik feladatként a prezentációhoz kapcsolódó szakmai kérdésekről beszélgetnek a szakmai vizsgáztatóval.