GY.I.K.

Hogyan jelentkezhetek a Zöld Út nyelvvizsgára?

Jelentkezni a következő internetes címen lehet: http://zoldut.szie.hu a megadott jelentkezési határidőig, érvényes igazolvánnyal (személyi igazolvány/útlevél/új típusú jogosítvány).

Lekéstem a jelentkezési határidőt. Van lehetőségem pótjelentkezésre?

Igen, a jelentkezési határidőtől számított 4 napon belül van lehetőség pótjelentkezést benyújtani. A pótjelentkezési határidők a Nyelvvizsga előtt/Vizsgaidőszakok menüpont alatt találhatók meg. A pótjelentkezés részleteit a Vizsgaszabályzat 1.§ (6) bekezdése tartalmazza.

Milyen nyelvekből vizsgázhatok?

Angol, német és francia nyelv.

Milyen szaknyelvekből lehet vizsgázni?

Gazdálkodási menedzsment, agrár- és környezettudományi és műszaki szaknyelv (francia nyelvből műszaki szaknyelv nincs).

Lehet-e általános nyelvvizsgát tenni a Zöld Útnál?

Nem, mert a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont szaknyelvi vizsgáztatással foglalkozik.

Hány vizsgaidőszak van egy évben?

Három: minden évben az aktuális vizsgaidőszakok részletesen (nyelvekre, szintekre, szaknyelvekre lebontva) a Nyelvvizsga előtt/Vizsgaidőszakok menüpont alatt olvashatók.

Milyen bizonyítványt kapok?

A Zöld Út Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres írásbeli/szóbeli/komplex vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok két nyelven szerepelnek (magyar, angol).

A Zöld Út nyelvvizsga nemzetközileg elismert?

Olyan nem létezik, hogy "nemzetközileg elismert vizsga", ugyanis ahhoz kellene egy olyan szervezet, ami átvizsgálja, elemzi  és "elismeri" a nyelvvizsgákat, mint hazánkban az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH-NYAK). Ilyen szervezet nincs a nemzetközi porondon, még Európában sincs. A nemzetközi szakmai szervezetekben elismerik az OH-NYAK rigorózus munkáját, hogy a szigorú akkreditációs rendelkezéseivel garantálja az államilag elismert nyelvvizsgák színvonalát és szabályszerűségét. Olyan lehet, hogy nemzetközileg ismertebb egy-egy magyar nyelvvizsga, különösen ott, ahol külföldi partnerség vagy tulajdonviszony van. A harmadik nemzetközi aspektus, ami felmerülhet, hogy bizonyos célokra bizonyos angol vagy amerikai vizsgákat kérnek bizonyos országok (pl. betelepüléshez, munkavégzéshez, egyetemi tanulmányokhoz), de ezek Magyarországon nincsenek államilag akkreditálva, mert nem proficiency (készségszintmérő)  típusú vizsgák, hanem inkább a placement (szintfelmérő) test kategóriájába tartoznak, tehát egy skálán jelenik meg az összes szint illetve pontszám.

Jelentkezhetek külön a szóbelire és az írásbelire?

Igen, a 2019. őszi vizsgaidőszaktól kezdve a vizsgarészek külön is teljesíthetők.

Kaphatok-e bizonyítványt, ha csak az egyik rész sikerült?

Igen, ha komplex vizsgára jelentkezik, és csak az egyik fele sikerül, automatikusan kiállítjuk a bizonyítványt a sikeres részvizsgáról.

Egyesíthető-e a részvizsga bizonyítvány más, nem a Zöld Útnál szerzett sikeres részvizsgával?

Igen. Erről részletes leírást talál az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján.

Honnan tudom meg a beosztást a szóbeli és az írásbeli vizsgára?

A honlapon a Nyelvvizsgázom/Vizsgabeosztás menüpont alatt megnézhető a beosztás leghamarabb 2 héttel a vizsgaidőszak kezdete előtt.

Mit vigyek magammal az írásbeli vizsgára?

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap
 • egynyelvű, nyomtatott szótár
 • jól fogó kék toll(ak)
 • óra az idő méréséhez (a telefont a vizsga elején a táskába kell kikapcsolva eltenni)
 • a minimálisan szükséges enni-, innivaló

Mit vigyek magammal a hallott szövegértéshez?

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap
 • jól fogó kék toll(ak)

Mit vigyek magammal a szóbeli vizsgára?

Alap- és középfokú vizsgára:

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap

Felsőfokú vizsgára:

 • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél
 • a jelentkezéskor kinyomtatott azonosító lap
 • az előre elkészített 3 prezentáció anyagát pendrive-on

Elveszett az azonosító számom, mit tegyek?

A honlapon a Nyelvvizsgázom/Azonosító lap menüpont alatt bármikor előhívhatja és kinyomtathatja azonosítóját az azonosító szám ismeretének hiányában is, a jelentkezéskor megadott igazolvány szám és a vizsgaadatok megadásával.

Nem tudtam kinyomtatni a jelentkezéskor az azonosító számot, mit tegyek?

A honlapon a Nyelvvizsgázom/Azonosító lap menüpont alat bármikor kinyomtathatja utólag is.

Használhatok-e szótárt az írásbeli vizsgán?

Igen, az írásbeli vizsgán egynyelvű, nyomtatott szótár használata engedélyezett.

Mikor és hogyan kapom kézhez a bizonyítványt?

A bizonyítványok 60 nappal a vizsga után készülnek el, és a jelentkezéskor megadott vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással. A pontos átvételi időpontról honlapunkon az aktuális hírekben lehet tájékozódni.

Megnézhetem-e a kijavított dolgozatomat?

A kijavított írásbeli dolgozatok és a szóbeli jegyzőkönyv másolatának megtekintésére, valamint a szóbeli vizsga meghallgatására kizárólag a Vizsgaközpontban, előzetes bejelentkezés alapján, meghatározott napon (napokon) van mód. A megtekintés időpontjáról a honlapon az aktuális hírekben lehet mindig tájékozódni. Korábbi vizsgaidőszakok dolgozatainak megtekintésére nincs lehetőség.

Nem tudom személyesen felvenni a bizonyítványomat, mi a teendő?

Meghatalmazással a vizsgahelyen más is felveheti (ehhez formanyomtatvány a honlapról letölthető).

Milyen esetben kérhetem a dolgozatom felülvizsgálatát?

A felülvizsgálat és az újraértékelés részletes szabályait a Vizsgaszabályzat 7.§ tartalmazza és a letölthető formanyomtatványon kérhető.

60%-ot értem el, sikerült a vizsgám?

Igen, abban az esetben, ha minden készségnél elérte a 40%-ot.

Mi a szóbeli vizsga menete alap- és középfokon?

A személyi azonosítás után a vizsgázó szituációt és grafikont húz. Miután ezeket átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid szakmai bemutatkozás után szakmai társalgásra kerül sor. A második feladat szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval, a harmadik feladatban a grafikon önálló bemutatására kerül sor.

Mi a szóbeli vizsga menete felsőfokon?

A személyi azonosítás után a vizsgázó az előre elküldött prezentációs témáiból húz egyet. Miután ezt átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid szakmai bemutatkozás után szakmai társalgásra kerül sor. A második feladat a prezentáció önálló megtartása 7-8 percben. Ezután harmadik feladatként a prezentációhoz kapcsolódó szakmai kérdésekről beszélgetnek a szakmai vizsgáztatóval.