Halasztás

A vizsga csak komplexen halasztható el, kizárólag a következő vizsgaidőszakra, és csak egyszer. A halasztási díj 3000 Ft. A halasztás határideje az írásbeli vizsgát megelőző munkanap éjfél. A határidőn túl halasztás kizárólag igazolással együtt adható be (pl. MÁV késés, orvosi igazolás, stb.) A halasztási nyomtatvány és a befizetést igazoló átutalási bizonylatot e-mailben kell elküldeni a zoldut@fh.szie.hu címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00282826-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "halasztási díj", "80S040201 Zöld Út").

A halasztott vizsgára újból fel kell jelentkezni, és a jelentkezési lapon jelölni kell a halasztó státuszt és a halasztott vizsgához tartozó korábbi azonosító számot, így érvényesíthető a halasztás.

A halasztásra vonatkozó részletes szabályokat és teendőket a Vizsgaszabályzat 8.§ tartalmazza.

Letölthető nyomtatvány