Igazolás

Sikeres vizsga esetén lehet igényelni igazolást az eredmény kihirdetését követően a bizonyítvány kiállításáig. Az igazolás személyesen Gödöllőn a Vizsgaközpontban igényelhető ügyfélfogadási időben, vagy e-mailen. E-mailes igénylés esetén az átutalási bizonylat másolata mellett a levelezési cím megküldése is szükséges. Az igazolást postai úton küldjük az igénylés beérkezését követő 2 munkanapon belül.

Az igazolás készítéséért díjat kell fizetni. Az átutalási bizonylatot e-mailben kell megküldeni a zoldut@szie.hu e-mail címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00361525-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "igazolási díj", "80S040201 Zöld Út") Az igazolási díj mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg.

Kérjük, hogy feltétlenül tájékozódjon az igazolás igénylés előtt, hogy az intézmény, ahol benyújtja az igazolást, elfogadja-e. Az igazolás a nyelvvizsga bizonyítvány számát nem tartalmazza!