Speciális kedvezmények

A fogyatékkal élő vizsgázóknak speciális kérésüket a mindenkor aktuális jelentkezési (pótjelentkezés esetén a pótjelentkezési) határidőig kell leadni írásban, a megfelelő formanyomtatványon, a fogyatékot igazoló szakorvosi igazolás/szakvélemény csatolásával. A formanyomtatványt és az igazolás(oka)t a zoldut@fh.szie.hu e-mail címre kell megküldeni.

Tartós fogyatékosság esetén az igazolás dátuma nem számít, átmeneti fogyatékosság esetén 1 évnél nem régebbi igazolás megküldése szükséges. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az igénybe venni kívánt kedvezményeket. A beérkezett kérelmet a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, a döntésről legkésőbb az írásbeli vizsga előtt 2 héttel írásban kap tájékoztatást a vizsgázó. Ezzel egyidőben a Vizsgaközpont az érintett vizsgahelyet is értesíti.

Igénybe vehető kedvezményeink

Mozgássérült vizsgázók részére beosztáskor az írásbeli vizsgához illetve a szóbeli vizsgához azt az előadót illetve vizsgatermet jelöljük ki, amely akadálymentesítve van, és a szaniter helyiség is megközelíthető.

Hallássérült vizsgázók részére vagy többszöri meghallgatást, vagy anyanyelvi beszélő/nyelvtanár által történő felolvasást biztosítunk külön teremben, a halláskárosodás fokától függően.

Gyengénlátó vizsgázók részére felnagyított feladatlapot biztosítunk, a látáskárosodás fokától függően, és amennyiben szükséges, speciális készülék használatát is engedélyezzük.

Vak vizsgázók részére lehetővé tesszük a saját, speciális laptop használatát.

Diszlexiás és/vagy diszgráfiás vizsgázók részére hosszabb vizsgaidőt biztosítunk (igény szerint 10-30%-al több időt). Az írásbeli vizsga olvasott szöveg értési feladatánál, valamint a hallott szövegértés vizsga feladatainál a helyesírási hibákat a javítás során figyelmen kívül hagyjuk. Az írásbeli vizsga íráskészség részének javítása során pedig a helyesírási hibák enyhébben kerülnek értékelésre.

Egyéb esetekben egyéni elbírálás történik.