Felsőfokú prezentáció

Felsőfokú nyelvvizsgán a szóbeli vizsga része a prezentáció. A vizsgaidőszak első napja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját el kell küldeni e-mailben a megadott nyomtatványon a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelynek. A prezentáció forrása nyelvi tankönyv és nem hiteles internetes forrás (pl. wikipedia) nem lehet. Internetes forrásmegjelölés esetén a pontos link szükséges. A minimum három, forrásként megjelölt anyagból önállóan összeállított, szemléltető anyagra épülő, kb. 8 perces előadást kell tartani. A témákból a vizsgán a jelölt húz.

Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj mindenkori mértéke honlapunkon az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg. A késedelem legfeljebb 1 hét lehet. Az átutalási bizonylatot e-mailben kell megküldeni az zoldut@szie.hu e-mail címre (számlatulajdonos: Szent István Egyetem, számlaszám: 10032000-00361525-00000000 MÁK, közlemény: "vizsgázó neve", "késedelmi díj", "80S040201 Zöld Út")

Letölhető nyomtatvány